20 lat zmian i wyzwań

Dwudziestolecie istnienia Federacji FOSa, które obchodzimy w tym roku, to również okres dynamicznego rozwoju zaangażowania społecznego i sektora pozarządowego.

Magazyn „Generacja”, którego wydawcą jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, ogłasza konkurs „20 lat zmian i wyzwań” na najlepszą opowieść/wspomnienie, które odnosi się do ostatnich 20 lat działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, wolontariatu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Dwudziestolecie Federacji FOSa zbiega się też z ważną rocznicą naszej obecności w Unii Europejskiej, w której również jesteśmy od 20 lat. W ciągu ostatnich dwóch dekad działania organizacji pozarządowych w całej Polsce przyczyniły się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej wielu kwestii, m.in. praw człowieka, opieki społecznej, zdrowia czy edukacji. Organizacje pozarządowe odegrały istotną rolę w promowaniu partycypacji społecznej, pełniły funkcję kontrolną w kreowaniu przez władze polityki społecznej. Działania organizacji trzeciego sektora przyczyniały się do poprawy warunków życia ludzi w społecznościach. Miały też kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie takich wartości, jak m.in. współpraca, likwidacja barier i promocja otwartości oraz tolerancji.

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, które w swoim opowiadaniu/wspomnieniu, części dziennika lub zdjęciu z opisem, podzielą się swoim doświadczeniem w pracy organizacji pozarządowej,
w pracy społecznej, wolontariackiej. Co Państwu zapadło w pamięci, jak Państwo oceniają te ostatnie 20 lat zmian w województwie warmińsko-mazurskim i/lub małej ojczyźnie z perspektywy Waszego zaangażowania społecznego?

Czekamy na teksty, które odpowiedzą na te pytania.

Forma prac to opis (opowiadanie, wspomnienie, rozmowa i in. o objętości maksymalnie 2,5 tys. znaków). W przypadku dłuższych tekstów zastrzegamy prawo do druku fragmentów, jeśli praca znajdzie się wśród nagrodzonych.

Organizator przyzna co najmniej trzy nagrody. Zastrzegamy sobie możliwość podziału na kategorie, a także przyznania wyróżnień . Za zajęcie pierwszego miejsca na osoby nagrodzone czeka publikacja w czasopiśmie “Generacja” oraz nagrody rzeczowe. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prawo do publikacji i dysponowania pracą w materiałach czasopisma Generacja.

UWAGA! PRZEDŁUŻAMY TERMIN zgłoszeń. To 15 września 2024 roku.

Teksty prosimy przesyłać na adres: generacja@federacjafosa.pl.