Rady Seniorów

Rady Seniorów

Czy wiesz, że:

Możesz pomóc nam to zmieniać wspierając finansowo:

Każde 100 złotych to jedna godzina profesjonalnych warsztatów dla członków rad Seniorów.

W 2016 na Warmii i Mazurach funkcjonowało 12 rad seniorów. Sytuacja poprawiła się w 2017 roku, kiedy to dzięki realizacji przez Federację FOSa projektu „Rady seniorów na Warmii i Mazurach” doszło do powołania siedmiu kolejnych rad, m.in. w Korszach, Giżycku, Ornecie, Kętrzynie.

Rolą rady seniorów jest przede wszystkim komunikowanie potrzeb osób starszych poprzez opiniowanie i konsultowanie dotyczących ich decyzji lokalnych władz. Może ona jednak podejmować również wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w lokalnym samorządzie.

Rada gminy/miasta może powołać gminną radę seniorów na wniosek „zainteresowanych środowisk”. Co ważne, nie muszą to być wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia, ale mogą to być również przedstawiciele i przedstawicielki środowisk działających na rzecz osób starszych (takich jak np. uniwersytety trzeciego wieku czy organizacje pozarządowe). Odnosi się to także do składu rad seniorów – nie muszą w nich zasiadać jedynie osoby starsze.

Rady seniorów mogą m.in.:

Źródła:
Generacja nr 18 2017 , B.Głuszak „Rady dają radę”
Generacja nr 20 20 2018,S.Brzozowski „Rady seniorów-ciągły rozwój”
https://www.maszglos.pl/co-mozesz-zrobic/ciala-doradcze/scenariusz-gminna-rada-seniorow/