Wpłacam/Pomagam

Jak nas wesprzeć:

Skorzystaj z wpłaty on-line przez system PAYU na www.potrzebni.org.pl

Wykonaj tradycyjny przelew:
Rachunek złotówkowy:
Dla przelewów z zagranicy:
Pamiętaj, że wszelkie darowizny wpłacone na rzecz WSPIERANIA POTRZEBNI zgodnie z art. 26 pkt. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, MOŻNA ODLICZYĆ od podstawy obliczenia podatku. Łączna kwota odliczeń nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Dziękujemy za Twoją wpłatę i wielkie serce!
Razem zatrzymujemy samotność osób starszych.