O nas

Bardziej samodzielni. Mniej samotni. Wspieramy osoby starsze.
Kampania fundraisingowa “Potrzebni”

Jak wygląda starość w Polsce? Badania pokazują, że co trzeci polski senior cierpi z powodu depresji starczej, której przyczyną jest samotność i przekonanie o własnej bezużyteczności. Co 5 senior nie ma wokół siebie nikogo bliskiego, a co 20 nie ma z kim porozmawiać, nawet przez chwilę. *

Federacja FOSa podjęła się misji stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla osób starszych, wymagających opieki i ich opiekunów. W tym celu uruchomiliśmy kampanię fundraisingową pod hasłem „Potrzebni”.

W Polsce istnieją różne sposoby radzenia sobie z problemami starości. Istotą i wyróżnikiem działań „Potrzebnych” jest umożliwienie ludziom starszym pozostania w domu i we własnych społecznościach tak długo, jak to możliwe, przy wsparciu rodziny, instytucji opiekuńczych, ośrodków zdrowia i wolontariuszy.

Kampania „Potrzebni” ma wymiar społeczno-edukacyjny. Dotyczy trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Pozyskane z niej środki wspierają zarówno osoby w podeszłym wieku, jak i osoby, które się nimi opiekują.

Organizatorzy akcji chcą skoordynować rozdrobniony, skąpy i nieskuteczny system opieki nad osobami zależnymi i starszymi prowadząc Regionalną Strefą Pomocy (pierwsze w Polsce Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin). W jednym miejscu, pod jednym adresem w Olsztynie, osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej i ich bliskim, udostępniane są tutaj wszystkie kluczowe informacje dotyczące wsparcia opiekuńczego: o jaki zasiłek może się starać senior, kiedy przysługuje mu rehabilitacja, skąd pozyskać niezbędny sprzęt rehabilitacyjny do domu osoby starszej, jak dostać się do specjalisty chorób wieku podeszłego. Seniorów Strefy nieodpłatnie wspierają psychologowie, dietetycy, specjaliści pielęgniarstwa geriatrycznego i wolontariusze.

Kampania wspiera również działania jedynego w Polsce społecznego Rzecznika Praw Osób Starszych, który broni ich praw, walczy z dyskryminacją, skutecznie interweniuje w trudnych sytuacjach dotyczących seniorów. Pomaga w takich problemach jak oszustwa pożyczkowe, problemy seniorów w placówkach opiekuńczych czy nierespektowanie praw pacjenta.
Osoby chcące skorzystać z porad Regionalnej Strefy Pomocy czy Rzecznika zapraszamy do kontaktu pod numerem 799099862 lub bezpośrednich spotkań w biurze na ul.Partyzantów 1/2, w Olsztynie.
Do „Potrzebnych” dołączyło wielu wybitnych olsztyńskich artystów, m.in. aktorki Irena Telesz-Burczyk, Wiesława Szymańska, aktor Marian Czarkowski oraz Stefan Brzozowski z zespołu „Czerwony Tulipan”.
Kampanię „Potrzebni” możemy wesprzeć przekazując datek poprzez prosty panel płatniczy na stronie www.potrzebni.org.pl
Wspierając seniorów pomagamy przywrócić im bezpieczeństwo, godność i przełamujemy poczucie bezużyteczności.

Spot kampanii „Potrzebni”: https://youtu.be/bY6vOBpmmbE

WESPRZYJ NAS TUTAJ
 • Przekaż
  50zł
  Przekaż
  100zł
  Przekaż
  200zł
  Inna
  Kwota
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.