Regionalna Strefa Pomocy

Regionalna Strefa Pomocy

Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin

Czy wiesz, że:

Możesz pomóc nam to zmieniać wspierając finansowo:

50 zł to jedno spotkanie grupy samopomocowej opiekunów

80 zł. to jedna porada dotycząca prawa spadkowego

Opieka nad osobą starszą, chorą i zależną jest wyzwaniem, które spada na nas często niespodziewanie. Problemy organizacji życia codziennego z osobą niesamodzielną w domu często powodują zagubienie i trudność w odnalezieniu się w nowej sytuacji. A kiedy już opieka trwa już dłuższy czas pojawia się zmęczenie, frustracja, konieczność rezygnacji z pracy, często też problemy zdrowotne.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Centrum Informacji i Koordynacji na Rzecz Osób Niesamodzielnych i ich Rodzin „Regionalna Strefa Pomocy”, które świadczy kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Celami działania „Regionalnej Strefy Pomocy” są:

  1. Zwiększenie dostępności osób niesamodzielnych i ich rodzin do usług, zwłaszcza w obszarze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.
  2. Podniesienie kompetencji środowisk osób niesamodzielnych i ich rodzin.
  3. Ograniczenie samotności, wzmocnienie samodzielności i integracji ze środowiskiem lokalnym.
  4. Zwiększanie efektywności współpracy międzysektorowej i budowa partnerstwa na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Jeśli opiekujesz się osobą niesamodzielną i potrzebujesz:

W Strefie znajdziesz przyjaznych i profesjonalnych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania i wskażą możliwe rozwiązania trudnych sytuacji.

Federacja FOSa

ul. Partyzantów 1/2 pok. 200, 10-535 Olsztyn

poniedziałek – piątek 8.00-16.00

Kontakt:

Monika Michniewicz

e-mail: strefapomocy@federacjafosa.pl

tel. +48 799 099 862