Wolontariat

Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa

Głównym zadaniem Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa jest podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych w szczególności na pomoc osobom najbardziej potrzebującym – w tym dzieciom i seniorom z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Aktywnie poszukujemy wolontariuszy, którzy chcą pomagać, ale także zapraszamy do współpracy firmy i organizacje, gdzie wolontariusze posiadający naszą rekomendację będą mogli się rozwijać i czuć się potrzebni za sprawą zaangażowania w ambitne zadania wspierające innych.
Jesteśmy także otwarci na potrzeby i pomysły osób, które nawiązują z nami współpracę. Podejmujemy się różnych wyzwań. Chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy o charakterze wolontariackim związane z pomocą innym – w tym realizacją ich marzeń czy pasji.

Dostrzegamy ponadto problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Staramy się włączać naszych Wolontariuszy we wspólne działania na rzecz poprawy jego stanu.
Wspieramy naszych Wolontariuszy poprzez szkolenia, warsztaty i inne działania
o charakterze integracyjnym – chcemy żeby czerpali Oni satysfakcję z niesienia pomocy innym, ale także zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności.

Dążymy to stworzenia wszechstronnej, profesjonalnej platformy pośrednictwa pracy wolontariackiej skupiającej wokół siebie liczne grono osób, które chcą poświęcić swój czas, energię i umiejętności na rzecz poprawy jakości życia społecznego.

Nie ma znaczenia Twój wiek, status zawodowy czy wykształcenie. Nie jest istotne czy masz dla nas czas w ciągu dnia, popołudniu czy w weekendy. Cenimy zarówno jednorazowe wsparcie w ramach dowolnej akcji, jak i gotowość do długotrwałej współpracy!

Po prostu dołącz do nas!

DAJ SIĘ WKRĘCIĆ W WOLONTARIAT!

Szczegółowych informacji udziela zespół
Centrum Wolontariatu przy Federacji FOSa

e-mail: wolontariat@federacjafosa.pl

tel. 887 187 009