Magazyn Generacja

Magazyn środowisk osób starszych

Czy wiesz, że:

Możesz pomóc nam to zmieniać wspierając finansowo:

Każde 5 zł to jeden wydrukowany egzemplarz.
Magazyn Generacja tworzony jest w dużej mierze na zasadach wolontariackich przez samych seniorów i wspierających ich profesjonalistów. Celem czasopisma jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób starszych a także rozwiązywanie problemów osób w tzw. trzecim wieku poprzez aktywizację, integrację i edukację środowiska senioralnego Warmii i Mazur. Magazyn finansowany jest z darowizn i środków pozyskanych na drodze projektów. Egzemplarze czasopisma są bezpłatne, dzięki czemu nie tworzymy barier w dostępie do informacji. Pismo dociera do seniorów na Warmii i Mazurach. Seniorzy w różnym stopniu pozostają na marginesie życia społecznego. Zdecydowana ich większość wymaga wsparcia z uwagi na zdrowie, przemoc w rodzinie, ubóstwo czy samotność. Stereotypy zakorzenione w naszym społeczeństwie jeszcze pogłębiają trudności, z jakimi osoby starsze borykają się na co dzień. Dyskusję na takie właśnie tematy proponuje magazyn Generacja. Publikowane są tutaj teksty poświęcone aktywnym jednostkom, organizacjom działającym na rzecz środowiska senioralnego, kulturze, aktywności intelektualnej i fizycznej, a także zwykłym sprawom codziennym. Przez prawie 10 lat przez nasz magazyn przewinęło się kilkadziesiąt osób: dziennikarzy, społeczników, ekspertów. Poruszaliśmy ważne dla środowiska seniorskiego, ale też osób niepełnosprawnych tematy, chociażby w takich działach jak: Organizacje, Osoby, Poradnictwo, Zdrowie, Aktywności, Wolontariat, Twórczość, Felieton, Interwencje Rozrywka i inne. Wydawcą magazynu jest Federacja FOSa, redaktorem naczelnym jest jej prezes Bartłomiej Głuszak.
Wszystkie numery magazynu „Generacja” w wersji online znajdziesz TUTAJ