Rzecznik Osób Starszych

Czy wiesz, że:

Źródło: Działania RPO w sprawach seniorów – raport ze strony www.rpo.gov.pl, stan na17 września 2019 r.

Możesz pomóc nam to zmieniać wspierając finansowo:

Każde 30 złotych to efektywna godzina pracy jedynego w Polsce Rzecznika Osób Starszych.

Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego działa od początku 2010 roku. Właściwie rzecznicy: do Stanisława Brzozowskiego w Olsztynie i Stanisława Puchalskiego w Elblągu, dołączył w 2016 roku Krzysztof Marusiński w Orzyszu (na cały podregion ełcki). Funkcja ta zapisana jest w wojewódzkim programie „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2020”, wcześniej, w latach 2009-2014 istniejącym pod nazwą „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”. Federacja FOSa, macierzysta organizacja rzeczników, wraz z instytucjami samorządowymi i licznymi organizacjami pozarządowymi regionu, uczestniczyła w tworzeniu tych programów. Przyjęte przez samorząd województwa stały się one prawem lokalnym i stanowią „umocowanie” rzeczników. Rzecznicy nie pracują na etatach. Środki na ich działania pozyskiwane są poprzez projekty i indywidualnych darczyńców.

Powołanie rzecznika osób starszych – warto dodać, dotąd jedynego w Polsce – to konsekwencja przeświadczenia, że trzeba robić wszystko, żeby głos środowiska był słyszany, jego potrzeby artykułowane, zaś zagrożenia rozpoznane.

Stąd biorą się pierwsze, informacyjne zadania wszystkich trzech rzeczników. Każde miejsce, każda okazja, są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji z powodu wieku, walczyć ze stereotypami krzywdzącymi osoby starsze. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniorów, konferencje różnego szczebla (od stolicy po gminę) to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Także media: lokalne radio i telewizja oraz prasa, z gazetami gminnymi i osiedlowymi włącznie. FOSa od 2010 wydaje magazyn środowisk osób starszych „Generacja”. To rozpoznawalny już powszechnie bezpłatny organ seniorów z Warmii i Mazur, doskonałe miejsce także do tego, by pochwalić się swoimi osiągnięciami: ciekawym pomysłem, imprezą, interesującą wycieczką, wierszem.

Obok rzecznictwa interesów, drugim, codziennym zadaniem rzeczników, są interwencje w przypadku łamania praw seniorów. To są sprawy dotyczące ogółu, jak na przykład podejmowana już dawno kwestia, wieloletnich kolejek na operację zaćmy. W ostatnich miesiącach Stanisław Brzozowski w Olsztynie i Krzysztof Marusiński w Orzyszu zgłosili stanowiska w sprawie zawstydzającej sytuacji geriatrii w regionie i zagrożeń jaka niesie sprzedaż bezpośrednia.

Do tego dochodzą interwencje indywidualne rocznie kilkadziesiąt bezpośrednich rozmów, telefonów, pism gdy osobom starszym dzieje się źle: gdy seniorzy staną się ofiarami oszustwa: „na wnuczka”, „na pracownika socjalnego”, gdy trudno im się wycofać z niekorzystnej umowy, jaką podpisali, gdy stają przez trudnymi problemami zdrowotnymi, gdy spotyka ich krzywda ze strony najbliższych.

Jesteśmy głosem seniorów!

Nasi rzecznicy:

Stanisław Brzozowski
Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00
biuro FOS-a Linki 3/4, 10-535 Olsztyn

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałki godz. 18.00-19.00
ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz

Stanisław Brzozowski
Rzecznik praw osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego

Dyżury: poniedziałki godz. 9.00-11.00
biuro FOS-a Linki 3/4, 10-535 Olsztyn

Krzysztof Marusiński

Zastępca rzecznika na region ełcki

Dyżury: poniedziałki godz. 18.00-19.00
ul. Wojska Polskiego 9A 12-250 Orzysz