35 numer GENERACJI online już dostępny!

W imieniu redakcji Magazynu Środowisk Osób Starszych “Generacja” zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma.

W numerze, między innymi:

  • sylwetki rzeczników praw osób starszych Urszuli Wolnej i Krzysztofa Marusińskiego;
  • o nowej formie wsparcia seniorów – usługi sąsiedzkie;
  • porady prawne;
  • aktualności kulturalne;
  • podstawowa opieka zdrowotna;
  • pocztówki z podróży;

BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ ,,GENERACJI”!

Zapraszamy organizacje, instytucje, naszych czytelników i inne osoby do współpracy przy tworzeniu tej gazety. Szczególnie zwracamy się do osób starszych. Dzielcie się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat organizowania sobie i innym dobrego życia. Wy właśnie macie tej wiedzy szczególnie dużo i jest ona najbardziej cenna. Prosimy o nadsyłanie materiałów z takich dziedzin jak: aktywność i edukacja osób starszych, organizacje seniorskie, twórczość, materiały poradnicze i wszystkie te, które sami chcielibyście tutaj przeczytać. Zainteresowanych współtworzeniem naszego pisma prosimy o kontakt z redakcją: generacja@federacjafosa.pl. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do skrótu i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do druku. Autorzy tekstów prezentują własne opinie. Za treść ogłoszeń i opublikowanych listów redakcja nie odpowiada.

GENERACJA_35 DO POBRANIA: Generacja 35