Aktualne zagadnienia współczesnej geriatrii

Ważne tematy, aktualne problemy. Za nami konferencja Senectus – czwarta już konferencja geriatryczna zorganizowanej przez IFMSA-Poland Oddział Olsztyn. Jak co roku wiele ciekawych prezentacji specjalistów geriatrii z całego kraju.

W tegorocznej, czwartej edycji konferencji Senectus wzięło udział wielu uznanych specjalistów z całej Polski. To najważniejsze tematy z dziedziny geriatrii i wyzwań w opiece nad osobami starszymi. O upadkach u osób starszych mówił prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski. Profesor dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel podjęła temat uwarunkowań i postępowania w przypadku delirium u osób starszych. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis mówiła o depreskrypcji (optymalizacji leczenia – red.) jako wyzwaniu współczesnej geriatrii.

– W konferencji Senectus wzięli udział czołowi geriatrzy z Polski, zaangażowani  w działania na rzecz osób starszych – mówi Małgorzata Stompór, geriatra, wykładowca, współorganizator wydarzenia. – Wśród nich był to prof. dr hab. Tomasz Targowski, konsultant krajowy  ds. geriatrii. Obecna była również profesor dr hab. n. med. Zyta Beata Wojszel z Białegostoku.

V Międzynarodowa Konferencja Geriatryczno-Internistyczna „Senectus” jest owocem poprzednich, zakończonych z powodzeniem edycji konferencji geriatrycznych, które są docenionymi wydarzeniami organizowanymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu opieki nad pacjentem w wieku podeszłym oraz zachęcenie do jej pogłębiania. Zamysłem organizatorów było podkreślenie, że złożona opieka zdrowotna oparta na współdziałaniu różnych dziedzin medycyny stanowi podstawę współczesnego postępowania ze starszym pacjentem. W tym roku tematyka konferencji została w związku z tym poszerzona o choroby wewnętrzne, będące podstawą diagnostyki i leczenia chorób narządów wewnętrznych.

Podczas wydarzenia odbyły się liczne spotkania tematyczne oraz warsztaty gwarantujące wielodyscyplinarne podejście do tego zagadnienia. Lek. Dagmara Wiewiórkowska- Garczewska mówiła o niedoborach witamin z grupy B u pacjentów geriatrycznych. Wykład o chorobach serca przedstawił dr hab. n. med. Radosław Grabysa. Prof.  dr  hab. n. med. Tomasz Stompór mówił z kolei o zagadnieniach dotyczących m.in. chorób nerek, podobnie jak dr hab. n. med. Radosław Grabysa. O zespole słabości mówił dr n. med. Bartłomiej Sołtysik.

– Obecnie wiele ciekawych badań przeprowadzają towarzystwa geriatryczne, prężnie działa m.in.  Europejskie Towarzystwo Geiratryczne, gdzie jest wiele badań – ocenia Małgorzata Stompór. – Dużo dzieje się w dziedzinach, w niektórych jest ortogeriatria, gdzie specjaliści zajmują się wyłącznie złamaniami u osób starszych.

Ważnym punktem był konkurs abstraktów dla studentów z całej Polski

– Cieszymy się, że coraz większa liczba studentów podejmuje tematykę geriatryczną, choć Senectus nie dotyczy głównie starości, ale jest również konferencją internistyczną –  mówiła Małgorzata Stompór.

Pierwsze miejsce w sesji case report online zajęła Aleksandra Jagiełło, która podjęła temat zespołu hemolityczno-mocznicowy u osoby starszej. W sesji original paper pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Jagiełło z badaniem internistycznym o łuszczycy.