Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2024” pt. „Strażnicy Pamięci

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Strażnicy Pamięci”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej co najmniej 30 seniorów w ciągu 5 miesięcy.

Projekt obejmuje akcję “Przyjazny sąsiad” — wsparcie 8-12 osób przez sąsiadów, bądź osoby z najbliższego otoczenia, funkcjonowanie “Ciepłego telefonu”, wsparcie Rzecznika Praw Osób Starszych w rozwiazywaniu życiowych problemów, wsparcie środowiskowe i działania wolontariuszy, udział uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, działania międzypokoleniowe pielęgnujące historię i tożsamość miejsca. Każdy z uczestników otrzyma również indywidualne wsparcie.

Projekt skierowany jest do:

– osoby starsze mieszkające w Olsztynie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (20 os.)

– osoby starsze pełniące funkcję przyjaznego sąsiada/sąsiadki (5 os)

–  wolontariusze młodzieżowi pielęgnujący pamięć historyczną przekazywaną przez uczestników (5 os)

A także otoczenia osób starszych i społeczności lokalnej.

Chcesz zgłosić swój udział w Projekcie? Zadzwoń pod nr 799 099 862 lub napisz: strefapomocy@federacjafosa.pl

Projekt dofinansowany z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego w ramach zadania „Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – edycja 2024”

DOFINANSOWANIE

35 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

49 400,00 zł