“Czternastka”

W tym roku czternaste emerytury będą wypłacane we wrześniu. Wyniosą tyle, ile najniższa emerytura w 2024 roku, czyli 1780,96 zł brutto. Tyle otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierają emerytury lub renty nie wyższe niż 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów przyjętego przez rząd w dniu 28 maja 2024r.
„Czternastka” jest wolna od wszelkich innych – oprócz podatku dochodowego – potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczała do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty lub o 500 plus dla osób niesamodzielnych