Dodatek pielęgnacyjny

To świadczenie wypłacane jest automatycznie, po osiągnięciu 75. roku życia. Emeryci i renciści, którzy ukończyli 75 lat otrzymają dodatkowe środki wraz z emeryturą.

By go otrzymać seniorzy nie muszą składać wniosku. Dodatek jest wolny od potrąceń i nie podlega opodatkowaniu.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje także osobom przed 75. rokiem życia, o ile zostały uznane za niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Muszą one uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego i złożyć je wraz z wnioskiem w ZUS-ie. Po przeanalizowaniu dokumentów przez orzecznika zostanie wydana decyzja. ZUS ma na to 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Z dodatku pielęgnacyjnego nie mogą skorzystać emeryci i renciści, którzy spędzili więcej niż 2 tygodnie w ciągu miesiąca w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Po marcowej waloryzacji świadczenie wynosi 330,07 zł.

Fot: freepik.com