Edukacja outdoorowa w cieniu Kalimy

Ośmioosobowa ekipa Fundacji Dalekiego Zasięgu miała wielką przyjemność uczestniczyć w kursie metod pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi. Kurs zorganizowany został przez EDUPLUS – organizację non-profit utworzoną w celu wspierania konsorcjum organizacji Tenerife Courses. Organizacja promuje transformację i poprawę społeczeństwa poprzez edukację, kulturę, ekologię i uczestnictwo obywateli.

Edukacja plenerowa ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla przyrody, to główny motyw działalności naszej Fundacji w Polsce. Możliwość doskonalenia naszego warsztatu pracy i wymiany doświadczeń z edukatorami z innych krajów UE z pewnością zwiększyły kompetencje naszego zespołu w tym obszarze.

Wulkaniczna wyspa Teneryfa, gdzie współwystępują różne typy klimatu i ścierają się ze sobą wyjątkowe zjawiska pogodowe, to najlepsze miejsce, żeby poczuć bliskość przyrody, żywiołów oraz jeszcze pełniej i bardziej świadomie uczestniczyć w edukacji społeczeństwa ukierunkowanej na poszanowanie naszej planety.

Kurs zaproponowany przez EDUPLUS to połączenie treningu w zakresie innowacyjnych metod nauczania w duchu zrównoważonego rozwoju z wizytami studyjnymi pozwalającymi na zapoznanie się z efektami wdrażania tych metod w różnych organizacjach.

Obok szeregu kreatywnych ćwiczeń poruszających kwestie zagrożeń dla środowiska naturalnego, naszego udziału w generowaniu tych zagrożeń, ale i sposobów przeciwdziałania im, mieliśmy okazję:

  • wziąć udział w grze terenowej odkrywającej przed nami tajemnicę wawrzynowego lasu Anaga;
  • wcielić się w rolę dawnych plemion walczących o wpływy u podnóża wulkanu Teide;
  • przekonać się, jak efektywna może być dobrze zaplanowana ekologiczna farma permakulturowa;
  • podziwiać ekologiczne budowle, biodynamiczny ogród, hodowlę zwierząt gospodarskich oraz warsztat tradycyjnego rzemiosła – czyli narzędzia wykorzystywane przez SOS Wioski Dziecięce podczas pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Edukacja w plenerze – szczególnie tak urozmaiconym, oferującym różnorodność zarówno form, siedlisk i gatunków (często endemicznych), występujących tylko na Wyspach Kanaryjskich – zdecydowanie sprzyjała doskonaleniu kompetencji i zdobywaniu wiedzy w zakresie:

innowacyjnych metodologii nauczania zrównoważonego rozwoju;

wpływu zbiorowych inicjatyw środowiskowych;

alternatywnych wzorców konsumpcji;

projektowania działań z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu;

ekologicznej hodowli zwierząt i uprawy warzyw i owoców;

tworzenia stymulującego i otwartego środowiska uczenia się oraz wspierania wspólnego uczenia się i wielu innych.

Gra terenowa w lesie Anaga.

fot. archiwum autora

Szczególnie ciekawa dla nas była gra terenowa – angażująca, innowacyjna i wykraczająca poza ramy formalnej edukacji. Wciągnęła nas na tyle, że nieświadomie, uczestnicząc w szeregu zadań, rozwiązując nieskomplikowane zagadki, wykonując ćwiczenia, chłonęliśmy wiedzę na temat przyrody, ekologii i zrównoważonego rozwoju, roli lasu w naszym wspólnym ekosystemie. Nie bez znaczenia były tu elementy grywalizacji – wprowadzając do zabawy elementy współzawodnictwa, jeszcze bardziej angażowała uczestników do aktywności.

Ekipa Fundacji Dalekiego Zasięgu powróciła do domu z głowami pełnymi nowych pomysłów, w atmosferze otwartości i motywacji do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Nie przeszkodziła w tym nawet Kalima – pył znad Sahary przysłaniający w ostatnich dniach pobytu słoneczne zwykle niebo nad Teneryfą. Przeciwnie – to wyjątkowe zjawisko, które coraz częściej dotyka nie tylko Wyspy Kanaryjskie, ale i Europę, przypomina nam, jak ważne jest podejmowanie działań – nawet tych najmniejszych – na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych.