Generacja -wzmacniamy głos seniorów

Projekt pt. „Generacja – wzmacniamy głos seniorów” realizowany jest w okresie 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r. przez Federację FOSa.

Projekt obejmuje przygotowanie, wydanie i dystrybucję 2 numerów kwartalnika GENERACJA (1 w wersji on-line i 1 w wersji papierowej) i poszerzenie treści kwartalnika z obecnych 24 do 36 stron. Powstaną 3 reportaże dotyczące ważnych problemów seniorów na Warmii i Mazurach. Na stronie www.potrzebni.org.pl publikowane będą poszczególne artykuły z kwartalnika „Generacja” a także podcasty, videocasty, webinaria, filmy instruktażowe o tematyce funkcjonowania rodzin z osobą niesamodzielną. Prezentowane będą treści z zakresu aktywizacji seniorów, pokazane będą pasje seniorów, ich twórczość i codzienność. Odbędą się dwa webinary dla organizacji i instytucji w zakresie regulacji i potrzeb dotyczących polityki senioralnej, szczególnie w zakresie możliwości nowej perspektywy finansowej w budżecie UE na lata 2021-2027 i deinstytucjonalizacji. Szczegółowa tematyka zostanie ustalona wg potrzeb razem z organizacjami seniorskimi, uniwersytetami trzeciego wieku i samorządami lokalnymi. Poprzez wsparcie instytucjonalne wzmocniony zostanie potencjał kwartalnika i jego redakcji.

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach edycji 2023 PROO 3

Wartość dofinansowania: 134 000,00 zł

Koordynator projektu: Agnieszka Karczewska a.karczewska@federacjafosa.pl
telefon kontaktowy: 89 523-60-92, 519-337-240