Ikony medycyny


To wyjątkowa publikacja, która prezentuje sylwetki oraz dorobek lekarzy, którym przyznano tytuł ‘Ikon Olsztyńskiej Medycyny”.

To wyróżnienie, które mogą uzyskać w trakcie swojej pracy zawodowej.
Od wielu lat olsztyńska medycyna jest kojarzona z kadrą lekarską, która doceniania jest w kraju i za granicą. W albumie „Ikony olsztyńskiej medycyny” mamy możliwość poznania osiągnięć lekarzy, ale również dowiedzieć się, jakie pasje realizują poza pracą. To społecznicy, którzy realizują wiele pasji, żeglują, biorą udział w wyprawach motocyklowych, zdobywają medale za zasługi w wędkarstwie i innych ciekawych dyscyplinach. To niezwykle ciekawa pozycja, w której znalazło się wiele nieznanych zdjęć.
Jednym z bohaterów i współtwórcą publikacji jest Tadeusz Politewicz. To postać ceniona w olsztyńskim środowisku medycznym. Trudno wyliczyć jego wszystkie dokonania. Od 1991 do 2016 roku pracował jako lekarz karetki „N”, w której tworzeniu miał duży udział. W latach 1996-2012 był Przewodniczącym Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. On sam pisze o sobie: „jestem chirurgiem dziecięcym, przewodniczącym Rady Społecznej Centrum Chorób Płuc i Szpitala Psychiatrycznego w Olsztynie. Praca to moja pasja i marzenie, które spełniam od 50 lat. Jestem nadal zafascynowany pracą z małymi pacjentami – uczą mnie otwartości, szczerości i współczucia. Uczą determinacji, współpracy i budowania zaufania, bo zawsze walczą o siebie, o zwycięstwo, o zdrowie”. Jego hasło brzmi: „Dzieci i zdrowie są najważniejsze”.

– Lekarze, którym przyznano tytuł „Ikon Olsztyńskiej Medycyny” tworzyli historię medycyny – mówi Tadeusz Politewicz. – Nie wszystkie osoby udało się wymienić, a jednak chcieliśmy zaprezentować osoby, które wprowadzały innowacje, były prekursorami w swoich dziedzinach. Ja z kolei chciałem, żeby w tej publikacji znalazły się osoby, które zmarły, ale miały ogromny wpływ na. Tych 50 historii, które znalazły się w książce, opracowałem aż 38. To były zupełnie fascynujące życiorysy.
Przytaczamy historię, która znalazła się w publikacji.
Maria Ankudowicz- Kalinowska
1921-1984

Maria Helena Ankudowicz- Kalinowska urodziła się 8 lutego 1921 r. w Wilnie. Uczęszczała do Szkół w Wilnie. Świadectwo dojrzałości otrzymała w 1938 r. Rozpoczęte na Wydziale Lekarskim USB studnia przerwała druga wojna światowa. Po wojnie kontynuowała studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Dyplom lekarza otrzymała 15 grudnia 1948r. W 1949 r. przeniosła się do Olsztyna i podjęła pracę na oddziale wewnętrznym Szpitala Wojewódzkiego. Uzyskała specjalizacje
z zakresu chorób wewnętrznych I stopnia (1953r.) i II stopnia (1958r.). Później zainteresowała się reumatologią i od 1960r. pracowała jako reumatolog w Szpitalu Wojewódzkim i Poradni Reumatologicznej. Od
1 maja 1970r. była ordynatorem oddziału reumatologicznego w WSZ w Olsztynie. W 1964r. objęła stanowisko specjalisty wojewódzkiego w zakresie balneoklimatologii. Była odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi (1969r.) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983r.). Zmarła 24 maja 1984r. w Olsztynie.