Najmłodsze rady seniorów
w województwie

Stanisław Brzozowski

Liczba rad seniorów na Warmii i Mazurach przekroczyła trzydziestkę.
Hasło: „rada seniorów w każdej gminie” ma coraz większy odzew.
O tym, że rady seniorów się sprawdzają, udowadnia działalność najmłodszych rad w regionie – we Fromborku i Barcianach.

Rada Seniorów we Fromborku powołana została uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku na początku 2022 roku i ostatecznie sformowana w maju ubiegłego roku. Rada liczy dziewięć osób. Jej przewodniczącego Bogdana Jussisa zastaliśmy podczas warsztatów plastycznych, które są efektem realizowanego m.in. z inicjatywy rady we Fromborku projektu „Otwarcie się na kulturę”.
– Każdy dysponuje jakimś talentem; ktoś rysuje,
ktoś gra czy śpiewa. Przed emeryturą nie zawsze
był na to czas, wiadomo, praca, dzieci. Teraz ludzie
sobie przypominają – mówi przewodniczący rady
Bogdan Jussis.

W projekcie realizowanym przy pomocy Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku, uczestniczy około dwudziestu osób. Zajęcia odbywają się gościnne w Fundacji „Żółty Szalik”. Rada liczy, że z czasem będzie miała własne lokum. Seniorzy chcą realizować swoje pasje, chcą też być widoczni w swoim środowisku, dlatego na 30 września planowany jest we Fromborku Dzień Seniora.
Gminna Rada Seniorów w Barcianach działa od grudnia 2022 roku. Liczy trzynaście osób, które spotykają się (z wyjątkiem sierpnia) raz w miesiącu. Mimo, że najmłodsza, barciańska rada nie ma najmniejszych kompleksów
i w krótkim czasie nawiązała kontakty z seniorami z Kętrzyna, Braniewa, Srokowa. Ma na koncie kilka wyjazdów i imprez, z których najprzyjemniejsza (patrz zdjęcie) była chyba Noc Świętojańska 2023 spędzona wspólnie z koleżankami z gminy Braniewo w Gęsikach koło Barcian.
Najnowsza inicjatywa rady seniorów, to powołanie w Barcianach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zgłosiło się około 50 osób, pierwsze wykłady jesienią. Bardzo pożyteczną inicjatywą (wspólnie z panią wójt gminy i sołtysami) było rozpropagowanie w gminie realizowanego przez NFZ i przedłużonego na kolejny rok programu Profilaktyka 40+ oferującego bezpłatnie podstawowe badania medyczne. W gminie Barciany nie ma laboratorium, gdzie można by zrobić takie badania, dzięki
wspomnianej inicjatywie stało się to możliwie na miejscu.
– Na nasze ankiety odpowiedziało około 400 osób, w tym wielu seniorów. Większość, kolejno w grupach po 50 osób została już przebadana.
Na wrzesień zostało 150 osób – mówi Lida Łojko, przewodnicząca Rady Seniorów w Barcianach. Wymienione rady seniorów powstały z woli samorządów, cieszą się ich uznaniem i mogą liczyć na wsparcie. Chodzi także o finansowe wsparcie inicjatyw i działań rad seniorów. Warto w tym
miejscu – jeszcze przed ustalaniem budżetów miast i gmin na rok 2024 – przypomnieć, że 11 kwietnia 2023 weszła w życie nowelizacja o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz samorządzie województwa z 9 marca 2023 roku (Dz. U. poz. 572), która zwiększa rolę rad seniorów w funkcjonowaniu samorządów. Jeden z punktów znowelizowanej ustawy stanowi, że „członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane, na jego wniosek, poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju…”.

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach