Najnowsze 38 wydanie Generacji

Nadeszło lato i mamy najnowszy numer Czasopisma Środowisk Osób Starszych „Generacja”. W 38 wydaniu przeczytacie wile ciekawych wywiadów. Na łamach „Generacji” prezentujemy sylwetki

osób, które objęły mandat radnej /radnego, a dotąd byli członkami Rad Seniorów. W ostatnich wyborach samorządowych członkowie rad seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Kół Gospodyń Wiejskich, doświadczeni druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, działacze Ludowych Zespołów Sportowych, sołtyski i sołtysi w dużej liczbie kandydowali do rad wszystkich szczebli. Wielu z nich dostało się i dziś są cennym głosem srebrnego pokolenia w samorządach.

Wyjątkowo też na naszych łamach reportaż. Tym razem dotyczy rodzin osób niesamodzielnych. Dużo miejsca poświęcamy również tematom specjalistycznym, piszemy m.in. o uważności, przeciwdziałaniu samotności, o rehabilitacji, pracy teatralnej, wpływie opieki geriatrycznej. Są też stałe rubryki, prezentujemy w nich sprawy poruszane przez rzeczników praw osób starszych, ale też ikony mody, oferty kulturalne, kolejną organizację kresową i prezentujemy kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy. Nasza stała felietonistka Sabina Maria Dąbrowska rozmawia z Martą Tomaszewicz, trenerką stylu i metamorfoz. Tematy ważne i aktualne. Zapraszamy do lektury.

EGZEMPLARZ OTWÓRZ PONIŻEJ;

Generacja 38 czerwiec 2024 ok