Oszustwa metodą “na wnuczka”

Województwo Warmińsko-Mazurskie boryka się z problemem oszustw metodą na wnuczka. Ostatnio odnotowano wzrost przypadków tego typu przestępstw, szczególnie w miastach takich jak Olsztyn, Elbląg czy Ełk. Oszuści najczęściej dzwonią do starszych osób podając się za krewnych w potrzebie, prosząc o pilną pomoc finansową.

Władze we współpracy z policją prowadzą działania mające na celu informowanie i edukowanie seniorów na temat tego typu oszustw oraz zachęcanie do ostrożności i weryfikacji tożsamości osoby dzwoniącej. Mimo to, nadal zdarzają się przypadki udanej próby oszustwa.

Metoda “na wnuczka” to jeden z najczęściej stosowanych oszustw, szczególnie wobec seniorów. Aby uniknąć tego rodzaju oszustw, osoba starsza może podjąć kilka działań:

  1. Zachować ostrożność w rozmowach telefonicznych – Jeśli ktoś dzwoni i podszywa się pod członka rodziny, należy zachować zdrowy rozsądek i nie udostępniać informacji osobowych ani finansowych bez upewnienia się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą.
  2. Zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej – Można poprosić rozmówcę o podanie konkretnych informacji, takich jak imię i nazwisko, datę urodzenia, lub wydarzenia rodzinne, które potwierdzą jego tożsamość.
  3. Nie udostępniać danych personalnych i finansowych – Należy zachować szczególną ostrożność wobec osób, które proszą o podanie numeru konta bankowego, danych karty kredytowej czy innych informacji poufnych.
  4. Nie przekazywać gotówki nieznajomym – Nigdy nie należy dokonywać przelewów ani przekazywać gotówki osobom, które nie są nam dobrze znane, nawet jeśli twierdzą, że są naszymi bliskimi.
  5. Skontaktować się z członkiem rodziny – Jeśli otrzymujemy podejrzane telefon, zawsze warto skontaktować się z rzeczywistym członkiem rodziny, aby potwierdzić, czy faktycznie potrzebuje on pomocy finansowej.
  6. Zgłosić podejrzenia – W przypadku podejrzenia, że padliśmy ofiarą oszustwa metodą “na wnuczka”, należy niezwłocznie skontaktować się z policją lub organem ds. zwalczania przestępczości, aby zgłosić sytuację i podjąć odpowiednie kroki.