Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Linki ¾ , 10-535 Olsztyn NIP 7393452954, Regon 519643124, KRS 0000213652

W dalszej części poniższego dokumentu Administrator posługuje się skrótem FOSA

1. Rodzaje i cele przetwarzanych danych osobowych
2. Udostępnianie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
3. Polityka plików Cookies
W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki Prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, prosimy kontaktować się na adres: biurofederacjafosa.pl