Poznaliśmy Aktywnych Seniorów Warmii i Mazur

Poznaliśmy laureatów Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę  i Najlepszą Inicjatywę Seniorską  „POTRZEBNI”. Aktywną Seniorką została Teresa Urban, m.in. pełnomocniczka prezydenta Elbląga ds. seniorów. Nagroda za Najlepszą Inicjatywę Seniorską trafiła do Gminnej Rady Seniorów w Barcianach.

– Pasję społecznika mogłam w pełni rozwinąć dopiero po przejściu na emeryturę. Dziś mam tyle zajęć, że nie mam wolnego, ale dziś bez tych wszystkich aktywności nie wyobrażam sobie życia – zapewniła w czasie gali wręczenia nagród Teresa Urban, Aktywna Seniorka Warmii i Mazur.

Laureatów poznaliśmy 5 października, w czasie konferencji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konkurs organizowany przez Federację FOSa w partnerstwie ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbył się w dwóch kategoriach: na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko- mazurskiego i najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenione zostaje zaangażowanie grup/instytucji.

Nagrody w konkursie ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Filharmonia Warmińsko-Mazurska, Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyński Teatr Lalek, Galeria „Warte Świeczki” oraz Federacja FOSa.

Zwyciężczynią konkursu została Teresa Urban, która w swojej społeczności pomaga wielu osobom. Jest pełnomocniczką prezydenta Elbląga ds. seniorów, przewodniczącą Elbląskiej Rady Seniorów, członkinią zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu. Była współorganizatorką m.in. lokalnej kampanii z udziałem ZUS – „Świadomy senior- Bezpieczny senior”, zorganizowanej przez Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej św. Łazarza LAZARUS. Aktywnie działa jako wolontariusz Banku Żywności, uczestniczy w akcjach pomocowych związanych z pozyskiwaniem darczyńców dla najuboższych.

Laureatem II nagrody Konkursu „Potrzebni” został Jerzy Klemens Kowalewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, członek Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Wydawca papierowej i cyfrowej Gazety Domowej. Prowadzi blog „Gazeta Domowa. Widziane z Jakubowa” od 2007 roku. Aktywnie działa na rzecz swojego środowiska, walcząc o prawa emerytów służb mundurowych.

Z kolei III nagroda konkursu trafiła do Jerzego Stanisława Tytza, prezesa Stowarzyszenia Aktywna Gmina w Olsztynku, członka zarządu stowarzyszenia „Dobry Samorząd Miast i Gmin Olsztyńskich”, w latach 1996-2014 prezesa OSP w Olsztynku, przewodniczącego Rady Seniorów w Olsztynku. Na emeryturze udziela się w różnych organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, młodzieży i dzieci.

Wyróżnienia trafiły do trzech osób. Otrzymała je m.in. Małgorzata Wieczorek, która od 15 lat pełni funkcję przewodniczącej samorządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Elblągu, ale angażuje się w działania również poza UTW. Scala środowisko seniorskie, angażuje się w akcje pomocowe na rzecz seniorów w trudnych sytuacjach życiowych, m. in. wspiera działania Elbląskiego Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS.

Wyróżnienie otrzymały również Janina Ostrouch z Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu III Wieku w Olsztynie, liderka grupy malarskiej „TO MY” przy UTW oraz Czesława Aptazy – aktywna członkini Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, przewodnicząca zarządu Klubu Seniora Mazury w Giżycku.

W Warmińsko-Mazurskim Konkursie na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską „POTRZEBNI” wyróżnienie w kategorii: „Najlepsza Inicjatywa Seniorska” trafiło do Gminnej Rady Seniorów w Srokowie. Była ona organizatorem „Niedzieli z seniorem”. Potrafiła zachęcić do współpracy innych mieszkańców i organizacje. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Kalejdoskop, jednostkami samorządowymi, m.in. Centrum Usług Społecznych, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Szkołą Podstawową, Zakładem Gospodarki Komunalnej, wójtem i radą gminy oraz wolontariuszami.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ SENIORSKĄ POTRZEBNI otrzymała Gminna Rada Seniorów w Barcianach. To ona zorganizowała akcję, dzięki której seniorzy z gminy Barciany mogli wziąć udział w programie Profilaktyka 40 plus.

– Udało nam się zachęcić do działania wiele podmiotów, by zrealizować swój cel. To było ogromne przedsięwzięcie, a na nasz apel odpowiedziało naprawdę wiele osób – podkreślała Lida Łojko, przewodnicząca Rady Seniorów w Barcianach.

Inicjatorem dojazdu na badania programu była Gminna Rada Seniorów w Barcianach, ale współorganizatorami akcji był  też wójt gminy Barciany oraz NZOZ w Barcianach.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs odbył się w ramach projektu “Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach” dofinansowanemu ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.