Projekt dla osób starszych w trudnych sytuacjach życiowych

⏱Jesteś osobą 60 plus, masz kłopoty zdrowotne, mieszkasz sam?
⏱ Może opiekujesz się starszą, schorowaną osobą i czujesz, że potrzebujesz wiedzy i wsparcia jak sobie z tym trudnym obowiązkiem poradzić?
🆘Może zainteresuje Cię nowy projekt Federacji FOSa:
Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa realizuje projekt „Regionalna Strefa Pomocy”. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Termin realizacji projektu: od 01.06.2024r. do 31.12.2024r.
Podejmowane w projekcie działania obejmują szkoleniowe i doradcze wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych i starszych.
Rekrutacja będzie prowadzona wśród pacjentów przebywających w szpitalach m.in. Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie, Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie i ich rodzin a także osób, które bezpośrednio zgłoszą się do Federacji FOSa (25 os.)
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w sprawowaniu opieki nad starszą osobą niesamodzielną.
Co oferujemy?
• Szkoła dla opiekunów – każda rodzina objęta wsparciem będzie miała możliwość skorzystania ze szkoły dla opiekunów – dwa 2-godzinne cykle szkoleniowe. Pierwsze spotkanie z pielęgniarką na temat funkcjonowania osób starszych o obniżonej samodzielności – choroby otępienne, zapobieganie i leczenie odleżyn…,drugie spotkanie z fizjoterapeutką, która wskaże przykładowe ćwiczenia do wykonania w warunkach domowych poprawiające sprawność osoby starszej.
• doradca kluczowy, który będzie kontaktował się z rodzinami i udzielał wsparcia informacyjnego, przeprowadzi wywiad ustalając jakie są kluczowe problemy danej rodziny i dopasuje rozwiązanie do potrzeb,
• doradcy specjalistyczni, m.in. prawnik, psycholog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, do dyspozycji zarówno dla pacjenta szpitala jak i jego rodziny,
• Rzecznik Praw Osób Starszych, który w razie potrzeby będzie interweniował w wypadku łamania praw osób starszych.
• Wolontariusze/ki – realizować będą działania takie jak np. pomoc sąsiedzka, wspierać rodziny z osobą zależną w codziennym funkcjonowaniu (np. pomoc w przewozie osoby zależnej na rehabilitację, pomoc w transporcie sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad osobami zależnymi w czasie przeznaczonym na uczestnictwo w projekcie itp.).
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Wzrost jakości życia osób starszych.”
Koordynator projektu: Edyta Rodziewicz, mail: e.rodziewicz@federacjafosa.pl, tel. 89 523-60-92 lub 799 099 862