Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych

Celem projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów poprzez opracowanie  i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i wsparcia seniorów oraz ich rodzin.

Kluczową postacią projektu jest Rzecznik Praw Osób Starszych, Stanisław Brzozowski – dotąd jedyny w Polsce, działający od roku 2010 w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Misją pracy Rzecznika jest przeświadczenie, że trzeba robić wszystko, żeby potrzeby i problemy środowiska seniorek i seniorów były słyszalne a zagrożenia rozpoznane. Rzecznik wykorzystuje każdą okazję do spotkań, by mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji, walczyć ze stereotypami. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, konferencje różnego szczebla a także media to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Drugim zadaniem rzecznika, są interwencje w przypadku łamania praw seniorów. To są sprawy dotyczące ogółu, jak kwestia wieloletnich kolejek na operację zaćmy. Do tego dochodzą interwencje indywidualne, rocznie kilkadziesiąt bezpośrednich rozmów, telefonów, pism gdy osobom starszym dzieje się źle: staną się ofiarami oszustwa, trudno im się wycofać z niekorzystnej umowy, stają przez trudnymi problemami zdrowotnymi, spotyka ich krzywda ze strony najbliższych. Skala problemu zwiększa się corocznie.

Dzięki projektowi, Biuro Rzecznika wraz z ekspertami, Partnerem i przedstawicielami  ngo i instytucji mających w obszarze działań osoby starsze, wypracowało kolejne ważne narzędzie edukacji  w postaci Ścieżki pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, która upowszechniana jest w trakcie prowadzonych szkoleń, warsztatów i spotkań.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Biuro Rzecznika:

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOS-a, ul. Bogumiła Linki ¾ (4 piętro), 10-535 Olsztyn
Tel. +48 799 099 862

Kontakt do Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

Stanisław Brzozowski

tel. (89) 523-60-92
kom. +48 601 558 143
e-mail: rzecznik@federacjafosa.pl

Kontakt do koordynatorki projektu:

Aneta Fabisiak-Hill

tel. (89) 52360-92

kom. 799 099 862

WIĘCEJ O DZIAŁALNOŚCI BIURA POD LINKIEM BIURO