Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych

Celem projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych” jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów poprzez opracowanie
i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej i wsparcia seniorów oraz ich rodzin.

Kluczową postacią projektu jest Rzecznik Praw Osób Starszych, Stanisław Brzozowski – dotąd jedyny w Polsce,
działający od roku 2010 w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Misją pracy Rzecznika jest przeświadczenie, że trzeba robić wszystko, żeby potrzeby i problemy środowiska seniorek i seniorów
były słyszalne a zagrożenia rozpoznane. Rzecznik wykorzystuje każdą okazję do spotkań, by mówić o prawach seniorów, piętnować
przypadki dyskryminacji, walczyć ze stereotypami. Uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, konferencje różnego szczebla
a także media to miejsce na dobrą propagandę środowiska. Drugim zadaniem rzecznika, są interwencje w przypadku łamania praw seniorów.
To są sprawy dotyczące ogółu, jak kwestia wieloletnich kolejek na operację zaćmy. Do tego dochodzą interwencje indywidualne,
rocznie kilkadziesiąt bezpośrednich rozmów, telefonów, pism gdy osobom starszym dzieje się źle: staną się ofiarami oszustwa,
trudno im się wycofać z niekorzystnej umowy, stają przez trudnymi problemami zdrowotnymi, spotyka ich krzywda ze strony najbliższych.
Skala problemu zwiększa się corocznie.

Dzięki projektowi, Biuro Rzecznika wraz z ekspertami, Partnerem i przedstawicielami ngo i instytucji mających w obszarze
działań osoby starsze, wypracowało kolejne ważne narzędzie edukacji w postaci Ścieżki pracy z osobami uwikłanymi w przemoc,
która upowszechniana jest w trakcie prowadzonych szkoleń, warsztatów i spotkań.
Więcej o projekcie można dowiedzieć się pod linkiem Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych