REPORTAŻ: Niemożliwe stało się możliwe!

 

W gminie Barciany dzięki współpracy udało się to, co dla innych wydawało się niemożliwe. W akcji Profilaktyka 40 plus wzięło udział 430 osób. Wielu z nich te badania uratowały życie, bo dzięki temu szybko podjęto leczenie onkologiczne.

– Udało nam się zachęcić do działania wiele podmiotów, by zrealizować swój cel. To było ogromne przedsięwzięcie, a na nasz apel odpowiedziało naprawdę wiele osób – podkreślała Lida Łojko, przewodnicząca Rady Seniorów w Barcianach, która zainicjowała w 2023 roku akcję. – Ludzie są wdzięczni, bo dzięki badaniom wykryto wiele poważnych chorób.

Nie bez powodu więc Gminna Rada Seniorów za to przedsięwzięcie otrzymała nagrodę główną w kategorii na NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ SENIORSKĄ POTRZEBNI. Dzięki tej akcji seniorzy z gminy Barciany mogli wziąć udział w programie Profilaktyka 40 plus.

Inicjatorem dojazdu na badania programu była Gminna Rada Seniorów w Barcianach, ale współorganizatorami akcji był  też wójt gminy Barciany oraz NZOZ w Barcianach. Nad powodzeniem akcji czuwali pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, koła gospodyń czy sami sąsiedzi.

– Gdyby nie współpraca z Gminną Radą Seniorów, to tej akcji by nie było. Gmina wsparła radę na etapie m.in. zorganizowania transportu – mówi Marta Kamińska, wójt gminy Barciany.

Akcja robi wrażenie, bo gmina liczy 23 sołectwa. Wielu mieszkańców nie miało możliwości zarejestrowania się na badania, bo wielu seniorów nie ma dostępu do Internetu, a także nie ma możliwości dojazdu. W Barcianach nie było też w czasie przeprowadzania akcji, czyli w 2023 roku, laboratorium. Dlatego też olsztyńska placówka przyjeżdżała do Barcian kilkukrotnie, by z badań mogli skorzystać wszyscy zainteresowani. To akcja, która pokazała, że tylko współpraca w społeczności przynosi efekty.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu autorstwa Michała Kupisza oraz Katarzyny Janków- Mazurkiewicz pod linkiem: https://www.facebook.com/potrzebniPL/videos/1253880328921212

Reportaż powstał w wyniku realizacji projektu „Generacja- Wzmacniamy głos seniorów” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.