Reportaż z Gali Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską „POTRZEBNI”.

Redakcja Magazynu Środowisk Osób Starszych GENERACJA, zaprasza serdecznie do obejrzenia cyklu filmowych reminiscencji z Gali Warmińsko-Mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską „POTRZEBNI”. Laureatów poznaliśmy 5 października, w czasie konferencji organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziś reportaż z Gali, a w kolejnych dniach przybliżymy sylwetki laureatek i laureatów konkursu.
FILM DO OBEJRZENIA POD LINKIEM: https://www.facebook.com/potrzebniPL/videos/623055783126044