Rzecznik interweniuje – dla kogo mieszkanie komunalne?

Stanisław Brzozowski

Piotr Cz. jest osobą poszkodowaną na skutek przestępstwa. Obrażenia jakie doznał spowodowały, że stał się osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim. To ogranicza zarówno jego możliwości życiowe, jak i zawodowe, zwłaszcza że jest już osobą po pięćdziesiątce. Żyje z zasiłku, dopiero stara się o stałe świadczenie rentowe (rentę specjalną). Ma także problem z mieszkaniem, obecnie wynajmuje pokój  w Olsztynie mieszkanie, formalnie wynajęty zresztą przez kogoś innego, gdyż najemcy niechętnie widzą osoby starsze i w dodatku niepełnosprawne.

***

Na przystosowanie do rynku pracy mężczyzna korzysta ze wsparcia Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest pomoc osobom, które w wyniku przestępstw znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Lista placówek pomocy osobom pokrzywdzonym pokrywa się ze strukturą sądów okręgowych i rejonowych w regionie, szczegóły: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/Data/Files/_public/pdf-lista-placowek—–fs-14.09.2023.pdf.

Piotr Cz. złożył w ostatnich tygodniach wniosek (poparty również pismem rzecznika praw osób starszych) do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie o przyznanie mieszkania komunalnego. Aby otrzymać mieszkanie z zasobów gminy Olsztyn, należy jednak spełniać liczne kryteria, od progu dochodowego począwszy. Ze względu na ograniczone zasoby komunalne miasta, osoby starające się o lokal komunalny, nawet jeśli już otrzymują możliwość najmu mieszkania od gminy, dopiero wpisywani są na listę oczekujących zgodnie z kolejnością składania wniosków. Są jednak wyjątki od tej zasady, do nich zaliczają się m.in. ofiary przemocy domowej, oraz (jak Piotr Cz.) osoby niepełnosprawne. Jednym z podstawowych warunków regulaminu przyznawania tych mieszkań jest jednak udokumentowanie  stałego (co najmniej 10 lat) zameldowania w mieście. Ten fakt zadecydował, że wniosek mężczyzny o przydział mieszkania komunalnego spotkał się z odmową.

Stanisław Brzozowski – Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dyżury w poniedziałki i środy tel. 601 558 143.