Rzecznik interweniuje – Szkodliwe anteny

Wanda Z. (lat 87), mieszka od lat w jednym z olsztyńskich wieżowców. Do rzecznika praw osób starszych zgłosiła się skarżąc na coraz większą dokuczliwość masztów (telefonii komórkowych i radiowych) umieszczonych na dachu budynku. Z ich działaniem wiąże szumy i bóle głowy, mówi że prowadzone w sieci rozmowy czasami przebijają się i są słyszalne w odbiornikach lokatorów. Żaliła się też, że nie przekazano jej wyników, przeprowadzonych w lipcu 2022, badań wpływu anten na zdrowie mieszkańców.
W jej sprawie rzecznik praw osób starszych interweniował w firmie, która w imieniu wspólnoty mieszkaniowej administruje budynkiem. W odpowiedzi tłumaczy ona, że na budynku „znajdują się maszty nadawczo-odbiorcze firmy ochroniarskiej (nie wymagają one zgłoszenia), a nie anteny telefonii komórkowej. Anteny emitują sygnał, który rozchodzi się poziomo a nie pionowo (podkreślenie – bs) w związku z tym nie istnieje możliwość aby w jakikolwiek sposób oddziaływały na mieszkanie…”
Administrator sugerując, że pewne sygnały radiowe mogą się rozchodzić wyłącznie poziomo, zdaje się zaprzeczać prawom fizyki. Chociaż wpływ anten radiowych, komórkowych, telewizyjnych i innych tego typu emitentów (np. zwykłych telefonów komórkowych) na zdrowie, bezpieczne odległości itd. pozostają kwestią dyskusyjną, są jednak przepisy.
Instalacji emitujące pola elektromagnetyczne powinny być zgłoszone w Biurze Pozwoleń Środowiskowych Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego (ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn). Zgłoszenie powinno zawierać m.in. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), wielkość i rodzaj emisji, ale także opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji i sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych. Informowanie o tym zainteresowanych stron powinno być nie tylko dobrym obyczajem, ale i obowiązkiem administratora.
Stanisław Brzozowski. Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dyżury w poniedziałki i środy tel. 601 558 143.
Fot: wirestock na freepik.com