Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Ocenia się, że przemoc dotyka cztery miliony osób powyżej 60 roku życia. To dane, które wynikają ze statystyk. Skala problemu może być jednak o wiele większa.

W ramach projektu Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób Starszych, wraz z przedstawicielami Partnera Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawicielami placówek socjalnych, ops, policji i ngo’sów mających w swoich działaniach pracę na rzecz dobrostanu osób starszych, opracowaliśmy dokument “Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc”,  który bezpłatnie udostępniamy zainteresowanym osobom oraz instytucjom i organizacjom, oferując również szkolenia tematyczne dotyczące zjawiska przemocy skierowanej do grupy ludzi w wieku 60+.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

Sciezka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc