Senior bezpieczny na drodze

Jak wynika z danych Instytutu Transportu Samochodowego główne problemy Seniorów prowadzące do wypadku mają związek z:

 • niepodzielnością uwagi,
 • niewłaściwym postrzeganiem sytuacji drogowych,
 • zawężeniem pola widzenia, słabą wrażliwością kontrastu oraz oceną odległości,
 • wydłużonym czasem wykonywania manewrów, czasem reakcji, koordynacją wzrokowo-ruchową.
  Główne przyczyny wypadków drogowych w Polsce to:
 • wśród Seniorów kierujących autami – nieustąpienie pierwszeństwa na skrzyżowaniu,
 • wśród Seniorów rowerzystów – niekontrolowany wjazd na nieprzeznaczoną dla rowerzystów część jezdni (przejście dla pieszych),
 • wśród Seniorów pieszych – wejście na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd (często zza przeszkody).
  Do 2050 roku odsetek osób w wieku powyżej 50 lat w Unii Europejskiej będzie wynosił prawie 50 % ogółu populacji. Według szacunków ONZ średnia życia wzrośnie z obecnych 68 do 76 lat, a
  w krajach wysoko rozwiniętych z 77 do 83 lat. Ta grupa uczestników ruchu drogowego będzie się więc powiększać. Oznacza to, że statystyczne prawdopodobieństwo wypadku z udziałem Seniora będzie wzrastać.
  Źródło: mat. prasowe Kampanii Senior na Drodze Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego