Strażnicy Pamięci

O czym przypominają "Strażnicy Pamięci"?

O trudnej historii, o której mogą opowiedzieć jeszcze żyjące ofiary II wojny światowej.

„Strażnicy pamięci” to projekt finansowany przez niemiecką fundację EVZ „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” i realizowany przez FOSę w latach 2014-2016 w partnerstwie z organizacjami kombatanckimi: Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (oddział w Olsztynie i koło w Iławie), Związkiem Inwalidów Wojennych RP (Zarząd Wojewódzki w Olsztynie, koło w Iławie), Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę (koło w Iławie) oraz samorządów: Miasta Olsztyn, Miasta Iława, Gminy Iława, Starostwem Powiatowym w Iławie oraz podległymi im jednostkami. Partnerami są również organizacje pozarządowe m.in. Stowarzyszenie Przystań w Iławie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Iławie, spółdzielnia socjalna Humanus w Olsztynie. Swój udział w projekcie miało również Planetarium Olsztyńskie. Projekt adresowany był do ofiar II wojny światowej z Olsztyna i Iławy. To kilkanaście osób, które jako dzieci przebywały w niemieckich obozach, doświadczyły wypędzenia i przymusowej pracy. W ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt spotkań, wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, wydane zostały równie dwa specjalne numery magazynu Generacja (nr 14 i 15)

Program jest obecnie kontynuowany.

Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ)

Fundacja EVZ wspiera międzynarodowe projekty, służące wzmocnieniu partnerskiej współpracy między Niemcami a krajami, które ucierpiały pod reżimem narodowego socjalizmu. Z dochodów funduszu żelaznego w wysokości 358 milionów Euro Fundacja przeznacza rocznie ponad 8 milionów Euro na projekty odpowiadające jednemu z trzech priorytetów:
Konfrontacja z historią
Działania na rzecz demokracji i praw człowieka
Pomoc humanitarna dla ofiar reżimu narodowego socjalizmu

Fundacja EVZ

Lindenstrasse 20-25, 10969 Berlin

tel.: +49 (0)30 25 92 97 86

e-mail: jentzsch@stiftung-evz.de

www: www: www.stiftung-evz.de