V Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów z hasłem przewodnim Przeciwdziałanie Przemocy wobec Seniorów. Zaproszenie na konferencję.

Konferencja – V Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów z hasłem przewodnim Przeciwdziałanie Przemocy wobec Seniorów, odbędzie się dnia 27 października 2022r. godz. 9.30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, przy ul. 1 Maja 5.

Konferencja dedykowana jest szczególnie radom seniorów ale do udziału w niej zapraszamy również inne środowiska seniorskie oraz instytucje i organizacje pracujące z osobami starszymi i mające wpływ na przeciwdziałanie przemocy wobec tej grupy.

Przemoc wobec seniorów jest zjawiskiem wielowymiarowym i bardzo dotkliwym, a jednocześnie jest stosunkowo słabo przebadana. Według WHO dane są niedoszacowane o 80%. Jako Federacja FOSa koncentrujemy się zatem na działaniach, których celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy wobec seniorów poprzez opracowanie i upowszechnianie ścieżki postępowania, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej a także bezpośrednie wsparcie seniorów oraz ich rodzin. Opracowana wraz z gronem ekspertów z różnych dziedzin ścieżka posłuży wzmocnieniu wiedzy i umiejętności osób i instytucji w reagowaniu na przejawy przemocy. Działania te realizujemy w ramach Projektu „Regionalne Biuro Rzecznika Praw Osób starszych” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dla przedstawicieli rad seniorów i organizacji seniorskich jest możliwość zwrotu kosztów podróży.

Rejestracji na konferencję można dokonać za pomocą formularza dostępnego pod linkiem ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ do dnia 26 października 2022 roku. W przypadku pytań i problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z sekretariatem Federacji FOSa tel. 89 523 60 92, 503 466 700

Szczegółowe informacje na temat udziału w spotkaniu można uzyskać u koordynatorki projektu Moniki Michniewicz, pisząc na adres mailowy m.michniewicz@federacjafosa.pl lub pod numerem tel. 799 099 862.

Z poważaniem

Monika Michniewicz

Zaproszenie na Konferencję

Program Konferencji