Waloryzacja emerytur

Seniorzy, którzy dorabiają do renty czy wcześniejszej emerytury, muszą liczyć się z nowymi limitami, które obowiązują od 1 czerwca. Jeśli przekroczą limit, ich emerytura może być zawieszona.


Limity zarobkowe zmieniają się w marcu, w czerwcu, we wrześniu i w grudniu. Ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku, jak podaje ZUS, przekroczenie kwoty 5703,20 zł brutto miesięcznie spowoduje zmniejszenie wypłaty bieżącego świadczenia. Jeśli przekroczymy kwotę 10 591,60 zł brutto miesięcznie, ZUS zawiesi świadczenie.
Limity nie dotyczą m.in. :

  • emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a więc 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
  • rencistów pobierających świadczenie dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych;
  • osób pobierających rentę rodzinną.
    Fot: pixabay.com