Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurskiego Konkursu na Aktywnego seniora/ seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”, współfinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Konkursu jest promowanie aktywnych postaw w środowisku seniorów i budowanie pozytywnego wizerunku osoby starszej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.10.2021 (w przypadku przesyłki pocztowej – decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:

Kategoria 1 – konkurs na Aktywnego Seniora/ Seniorkę województwa warmińsko-mazurskiego
Kategoria 2 – konkurs na najlepszą inicjatywę osób starszych/na rzecz osób starszych, gdzie docenić chcemy zaangażowanie grup/instytucji

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail domanska@federacjafosa.pl pisząc w temacie maila „POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską” – kategoria 1 lub 2, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura Federacji FOSa, ul. Linki 3/4 w Olsztynie. W przypadku poczty tradycyjnej liczy się data stempla pocztowego.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu: Regulamin POTRZEBNI. Warmińsko-Mazurski konkurs na Aktywnego Seniora/Seniorkę i Najlepszą Inicjatywę Seniorską