Wspólne działania budują solidarność międzypokoleniową

Tworzenie dialogu między pokoleniami to wyzwanie, ale też duża szansa dla lokalnych społeczności – mówi Patrycja Bałabańska, animatorka kultury.

Myślę, że relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowania społeczeństw. Budowanie pomostu pomiędzy młodzieżą a seniorami jest jedną z form tych relacji. Tworzenie dialogu między generacjami to trudne wyzwanie, ale i duża szansa współczesności. Pomaga stawiać solidne fundamenty w komunikacji między osobami reprezentującymi różne pokolenia. Jednocześnie zapobiega wykluczeniu i marginalizacji. Spotkania, wspólne działania i projekty wspierają integrację i solidarność międzypokoleniową, pomagają zrozumieć drugą stronę, są także nieocenionym bankiem pokoleniowej wymiany wiedzy, pomysłów i doświadczeń. Współpraca międzypokoleniowa uczy wyrażania własnych stanowisk i wymiany poglądów w szacunku i w bezpiecznej – bo znajomej atmosferze.

Czego młodzież i seniorzy mogą nauczyć się od siebie? Na przykład odnajdywania wspólnych płaszczyzn działania, nowego spojrzenia na wartości i idee, zrozumieć swoje motywacje. Mogą odkryć, że różnic pokoleniowych jest mniej niż tego, co łączy obie generacje.  Na pewno dialog międzypokoleniowy oswaja również konflikt pokoleń – nagle okazuje się, że starsi ludzie rozumieją fascynację młodych , choćby słuchaniem hałaśliwej muzyki. Kiedy włączają młodym „swoją” muzykę i wracają wspomnienia prywatek, na których z powodu hałasu interweniowali sąsiedzi. Za chwilę dochodzą do tego wszystkiego motywy z klasyków muzyki, zapożyczone przez młodych artystów, i inspirująca rozmowa murowana. Jeśli mówimy o sztuce, czy dziedzictwie kulturowym – młodzież i seniorzy mogą też znaleźć wspólne przestrzenie w rozmowie o tym, co zostawią młodszym pokoleniom? Czemu nie? To szersza, ale realna perspektywa: przecież dzisiejsza młodzież też przecież będzie w przyszłości dziadkami i babciami. Patrząc z punktu widzenia nowych technologii, młodzież może przekazać seniorom dużą wiedzę o nowych urządzeniach i mediach. Seniorzy zaś mogą pokazać bogactwo i moc niespiesznych analogów: listów, klisz, pamiętników. Dużą rolę w komunikacji między starszymi i młodymi pokoleniami pełnią społeczności lokalne, instytucje i organizacje zrzeszające takie osoby. To one stwarzają platformę i warunki do tych ważnych spotkań. Ostatnio w pracowni dziennikarskiej olsztyńskiego Pałacu Młodzieży odbyło się spotkanie z seniorami, tworzącymi Radio Sovo. Członkowie obu grup przy słodkościach i pomarańczach dyskutowali o swojej pracy, podziwiali swoje artykuły i audycje, rozmawiali o możliwościach współpracy w przyszłości. Było to bardzo energetyczne popołudnie, rozmowom nie było końca.

Patrycja Bałabańska prowadzi m.in. pracownię animatorów kultury i dziennikarską w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. Dodatkowo koordynuje wiele akcji społeczno-kulturalnych.