Wyzwania w funkcjonowaniu rad seniorów

Federacja FOSa po raz szósty zorganizowała Wojewódzkie Spotkania Rad Seniorów. Za nami wiele ciekawych dyskusji, debat i podsumowań. W programie znalazło się wiele ważnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rad seniorów.

Bartłomiej Głuszak, prezes Federacji FOSa, inaugurując konferencję, zwrócił uwagę na ważny aspekt budowania kultury współpracy w środowiskach. Tego też dotyczyły rozmowy między ekspertami a przedstawicielami rad seniorów. W konferencji wzięli udział członkowie rad seniorów, przedstawiciele środowisk seniorskich, samorządów. Wśród gości byli również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W czasie konferencji rozmawialiśmy m.in. o współpracy z samorządami, wyzwaniach w funkcjonowaniu rad seniorów oraz ich przyszłości. Odbyły się też dyskusje warsztatowe dotyczące współpracy z samorządem lokalnym oraz o zdrowiu seniorów. O regulacjach prawnych w zakresie rad seniorów w wystąpieniu on-line mówiła Anna Chabiera z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

O współpracy samorządu z radą seniorów mówił również Jakub Bornus, wójt gminy Braniewo. Tam chwalił się owocną współpracą, dzięki której m.in. wykluczeni komunikacyjnie seniorzy mogli wziąć udział w akcji profilaktycznej czy udaje się integrować środowisko.

W dyskusji dotyczącej funkcjonowania rad seniorów wzięli udział przedstawiciele rad seniorów oraz zastępczyni burmistrza Susza – Lucyna Górnik.

W dyskusjach warsztatowych pojawiło się wiele ważnych kwestii, związanych m.in. z aspektami ochrony zdrowia, gdzie ważne tematy zaprezentowała Monika Michniewicz z Federacji FOSa, prezentując najnowsze rozporządzenia i rozwiązania.

Nie zabrakło też ważnych wątków w dyskusji z prezesem Federacji FOSa- Bartłomiejem Głuszakiem, który zwrócił uwagę na wyzwania w funkcjonowaniu rad.

Konferencję zakończyła dyskusja podsumowująca omawiane zagadnienia.