Z cyklu „Interwencje Rzecznika” – Ubieganie się o stopień niepełnosprawności

 

Osoby starsze najczęściej potrzebują wsparcia innych osób w sprawach urzędowych, gubiąc się pośród urzędniczych paragrafów. Interwencję związaną z m.in. uzyskaniem stopnia niepełnosprawności opisuje Urszula Wolna, zastępczyni Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podregion elbląski.

Moja przygoda z Hospicjum Elbląskim im. dr Aleksandry Gabrysiak rozpoczęła się 10 sierpnia 2023 roku. Jestem tam częstym gościem w czwartki, spotykam się z osobami, które w te dni są na pobycie dziennym i potrzebują pomocy w załatwieniu różnych spraw, którymi osobiści nie dają rady się zająć. Doradzam tam również w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Jedna z pań nie mieszka w swoim mieszkaniu i nie wiedziała, że może być zwolniona z opłat za wywóz nieczystości.  Wystarczyło złożenie oświadczenia w spółdzielni. Dzięki temu od kolejnego miesiąca opłaty tej nie będzie już ponosiła.

Pani Irena nie wiedziała, że w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności może ubiegać się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Przygotowałam druki, pomogłam w ich wypełnieniu i osobiście dostarczyłam do instytucji. Ustaliłam, że osoba ta nie będzie mogła przybyć na posiedzenie zespołu, ponieważ porusza się przy balkoniku. 25 października 2023 r. zespół wydał orzeczenie i ustalił znaczny stopień niepełnosprawności. Orzeczenie to uprawnia panią Irenę o ubieganie się bezpłatną kartę parkingową, z której mogą korzystać osoby, które się nią opiekują, a także o zasiłek pielęgnacyjny, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny również wypełniłam z panią Ireną i osobiście dostarczyłam do Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Jeszcze przed końcem roku pani Irena otrzyma wyrównanie zasiłku i będzie go otrzymywała do ukończenia 75 roku życia.

Rzeczniczka pełni dyżury w czwartki w godzinach 10-12 w siedzibie ESWIP w Elblągu przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Można też kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 601 694 717 oraz mailowo: rzecznik.elblag@federacjafosa.pl.