Zaangażowani w wolontariat żyją dłużej!

Według danych GUS z 2022 roku jedynie 1/5 wszystkich wolontariuszy stanowią osoby powyżej 65 roku życia. A przecież kiedy przechodzimy na emeryturę zyskujemy godziny, które dotąd spędzaliśmy w pracy a energii i chęci do działania mamy jeszcze pod dostatkiem.

Na szczęście wolontariat seniorów staje się coraz bardziej popularny, a jego korzyści są wielowymiarowe zarówno dla samych wolontariuszy, jak i dla społeczności, z którymi dzielą się swoją wiedzą i talentami.

Badania pokazują, że osoby starsze angażujące się w działalność wolontariacką cieszą się lepszym zdrowiem fizycznym. Regularne aktywności, takie jak pomoc innym seniorom, wspieranie lokalnych inicjatyw czy udział w wydarzeniach społecznych, wymagają ruchu, co sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i pomaga w zapobieganiu wielu chorobom przewlekłym, takim jak nadciśnienie, cukrzyca czy choroby serca.

Wolontariat ma również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Angażowanie się w działania na rzecz innych przynosi poczucie satysfakcji i sensu życia. Dzięki wolontariatowi, a więc regularnym kontaktom społecznym, dojrzali dorośli mają możliwość nawiązania nowych relacji, co przeciwdziała poczuciu osamotnienia i izolacji a także zmniejsza ryzyko depresji.

Wolontariat  to także ogromna korzyść dla społeczności. Osoby starsze, dzięki swojemu doświadczeniu życiowemu i zawodowemu, wnoszą unikalną wartość do działań społecznych. Ich zaangażowanie w różne inicjatywy przyczynia się do wzmocnienia lokalnych struktur społecznych, poprawy jakości życia w społeczności oraz rozwoju solidarności między i wewnątrzpokoleniowej.

W Federacji i jej otoczeniu mamy wiele przykładów działań wolontariackich osób w srebrnym wieku. Od lat funkcjonują przyjazne sąsiadki, które opieką obejmują samotnych seniorów. W pandemii seniorki i seniorzy czytali dzieciom bajki na dobranoc przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. Inni dbają o dobrostan zwierząt, które nie miały szczęścia znaleźć stałego domu. Przyszywane babcie i dziadkowie przygotowują prezenty dla dzieci w szpitalach i chodzą do kina z dzieciakami z pieczy zastępczej. Seniorzy- majsterkowicze naprawiają rowery, by dać je potem tym, którzy nie mogą pozwolić sobie na kupno nowego.

Wolontariat to nie tylko sposób na aktywne i zdrowe życie, ale także istotny element budowania silnych i zintegrowanych społeczności. Przynosi on korzyści zarówno jednostkom, jak i całemu społeczeństwu, tworząc przestrzeń dla wzajemnego wsparcia, rozwoju i współpracy, co jest niezwykle istotne w obecnych czasach cierpiących na niedostatek relacji.

Dlatego jeżeli chcesz wykorzystać swoje talenty, chcesz zostać wolontariuszem lub tylko spróbować a nie wiesz jak zacząć – przyjdź do nas. Centrum Wolontariatu FOSy jest zawsze otwarte.