Znać swoje prawa

W siedzibie Olsztyńskiej Rady Seniorów odbyło się 27 maja otwarte spotkanie z Rzecznikiem Praw Osób Starszych. Wśród prelegentów był m.in. Mirosław Arczak, radny Miasta Olsztyna, który opowiadał o Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Senior Worths: godność osób starszych i niesamodzielnych to prawo podstawowe!” Tematem było omówienie zapisów w Karcie Praw Podstawowych UE w kontekście osób starszych, wraz z konkretnymi przykładami łamania praw seniorów/seniorek. Było też o uczestnictwie osób starszych w życiu lokalnej społeczności. Niezwykłe międzypokoleniowe hobby horse zaprezentowała Clementine Dr., czyli Agata Dorosz.